TČM část IV: Klamy s doplňky léčby, akupunkturní body, polarizační světlo, biofotony aneb způsoby ověřování a jejich zneužití

Výsledek obrázku pro biolampa

Místo doložení pozorování, jak procesy probíhají a jak mechanismus využít, snažím se doložit celá léta účinnost na pocitech pacientů (úlevy od bolesti, subjektivní dojem z hojení ran atd.) viz. též „Osobní zkoušenost, placebo, západní a východní medicína – klamy tisíciletých tradic


Continue reading ‘TČM část IV: Klamy s doplňky léčby, akupunkturní body, polarizační světlo, biofotony aneb způsoby ověřování a jejich zneužití’ »

TČM, část III: zavádějící pojmy „alternativní, tradiční medicíny“


(Jedná se o hrubý nástin. Bude verifikováno, zpřehledňováno, lépe formulováno, aktualizováno a doplňováno o další příklady, zdroje, citaci, exaktní rovinu, logické vztahy a kauzality. Nikdy nejsem spokojen s výsledkem a nerad sebe či ostatní uvádím v omyl.)


Možná to bude pro Vás překvapení, ale žádná západní ani východní medicína neexistuje. Existuje vědní medicína, která se používá po celém světě v četně Číny a vedle ní existují tradiční medicíny po celém světě se svými starými recepturami včetně Číny, z nichž se i vycházelo a některé se dají do nějaké míry používat do současnosti jako třeba fytofarmaka (koncentráty bylin) a dále hromada terapií, která je neúčinná a jež se desítky let dlouhodobě ověřují po celém světě včetně Číny. I Nobelova cena za medicínu byla udělena čínské vědkyni Tchu Jou-jou za to, že se vědeckými metodami ověřila účinnost pelyňku, izolovala se účinná látka C15H22O5 (artemisinin) a změřila v přísných testech její aktivita.

Vědní medicína je tu s námi v nějaké podobě de facto od počátku věků. V čase se logicky zlepšovaly postupy ověřování procentuální účinnosti a bezpečnosti terapií, jež zprvu byly opravdu drastické od nahodilého míchání bylin, pouštění žilou atd. V průběhu času se tak nejrůznějšími způsoby zjišťovala účinnost a bezpečnost terapií a opouštělo se od slepých cest. Přirozeně však stále existovala a existuje nějaká míra morbidity, jež si žádala a žádá terapie a postupy ověřování mnohem lepší. Postupně se tak upustilo od mnoha nejrůznější terapií a postupů, které nebyly dostačující. Continue reading ‘TČM, část III: zavádějící pojmy „alternativní, tradiční medicíny“’ »

Kritické myšlení: „Pravda a relevantní rovina, manipulace, interpretace a výzkum“ (update: 15/07/16)

sysifos

(Jedná se o hrubý nástin. Bude, dle energie, verifikováno, definováno, zpřehledňováno a lépe formulováno. Případně doplňováno o zdroje, citaci či zpřesňováno o další exaktní rovinu, logické vztahy a kauzality. Nikdy nejsem spokojen s výsledkem své práce a nerad sebe či ostatní uvádím v omyl.)

téma značně související:

 

Mějme se na pozoru před vlastní interpretací jakýchkoliv faktů a tvrzeních (ať již relevantních či irelevantních), kdy často podvědomě  užíváme logických klamů (http://rationalwiki.org/wiki/Main_Pagehttps://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fallacies, https://cs.wikipedia.org/wiki/Argumenta%C4%8Dn%C3%AD_klam, ) pro doložení pravdivosti svých přesvědčení, předpokladů a kulturních vzorů, jež vyznáváme a uvádíme tak mnohdy sebe i ostatní nevědomky v omyl.

Kauzalit je velmi mnoho a tomu, co obnáší kritické myšlení a jak jej užívat, se člověk musí učit dlouho, aby rozpoznal i vlastní omyly a neustále měl potřebu tvrzení, jak překládaná tak svá, ověřovat, aby tak sebe a tím i druhé neuváděl  v omyl, což jej stojí velmi často mnoho sebezapření nejen proto, že často relevance odporuje jeho přesvědčením, kulturním vzorům a předpokladům.

Ověřování a interpretaci bez logických klamů nám pak právě často nejvíce brání naše přesvědčení, naše kulturní vzory a předpoklady, kterým jsme vystavováni vědomě i podvědomě již od narození a fakta si pak interpretujeme k obrazu svému, což je přirozené.

Jedná se o přirozenou vlastnost člověka, kdy se v běžném životě na jakékoliv téma nevědomky klamem a podporujeme nevědomky své kulturní vzory vytvářením i přijímáním desinformací, jež jsou stavěné na logických klamech, kdy i můžeme vycházet z relevantních dat, ale díky interpretaci pomocí logických klamů dochází lidé často k irelevantním závěrům.

update:

◘ Lidé přirozeně a nevědomky užívají logické klamy každý den a chybně si interpretují jakákoliv fakta (ať již relevantní či irelevantní) pomocí logických klamů k obrazu svému. Jedná se do značné míry o přirozenou vlastnost mozku, jež od narození přejímá informace z okolí a vytváří si nějaký svůj obraz, se kterým se i retrospektivně ztotožňuje při utváření a přijímání informací a zapadá do jeho formální dedukce (jednoduchého úsudku), která není nutně špatná, ale mnohdy klamná či neznamená nutně kauzality a nemá vypovídací hodnotu o tom, kde relevance leží či co je a není dobré. Nemůžeme znát logicky vše a ani znalost všeho neznamená, že nebudeme vytvářet logické klamy.

◘ Nevědomky se často ztotožňujeme s tímto obrazem a obhajujeme či tvoříme svá přesvědčení o čemkoliv skrze logické klamy, při vytváření úsudků na cokoliv, což si neuvědomujeme (ani logické klamy neznáme a i když znalostí oplýváme, ne nutně se jim umíme vyhnout díky mnoha kauzalitám, nejen vědomostním, ale i předešle definovaným atd). Mozek si i vyrábí falešné vzpomínky či ulehčuje své energetické náročnosti. Nemůžeme ani nelze vše neustále verifikovat, jakékoliv přijímané informace, hlavně tehdy, kdy ani v nich neumíme rozpoznat logické klamy či falešnou interpretaci relevantních fakt, což činíme i sami při vytváření úsudku na cokoliv.

◘ update: Či lépe: lidé přirozeně nevědomky přijímají a vytváří logické klamy na jakékoliv téma jednoduchou „dedukcí“ (úsudkem) mozku, která často nutně nemusí znamenat kauzality, kdy si tak nevědomky podporujeme obraz v mozku, jež se utváří přijímáním informací a vzorů z okolí již od narození, a kdy tak vytváří i jednoduché úsudky na základě podnětů z minula.

 

Continue reading ‘Kritické myšlení: „Pravda a relevantní rovina, manipulace, interpretace a výzkum“ (update: 15/07/16)’ »

TČM, část II: Diskuzní pokračování, FB příznivci Sisyfos

Roman Polach Roman Polach Neškodný není, páč staví na stejnou úroveň vědu a kouzla…Jinak v příštím čísle 100+1 by mi měl vyjít článek o akupunktuře, to si akupunkturisté za rámeček nedají :)

Edward Pierszchala Edward Pierszchala Rad si prectu a vzpomenu si jak mi parkrat aku pomohla pri bloklych zadech.

Stanislav Stupka Stanislav Stupka To, že někdo tvrdí, že mu akupunktura pomohla, neznamená, že akupunktura je účinná (účinnost vůči placebu). To samé lze tvrdit u jakékoliv terapie. Účinnost se projeví až v zaslepených studiích na mnoha respondentech. Zatím není průkazná studie, která by dokazovala účinnost akupunktury a ukazovala biologické účinky vpichů a jak fungují, ale existují tisíce neprůkazných. Není ani popsáno, k jakým biologickým procesům by mělo docházet při vpichu natož, abychom je pozorovali, které by vedly k léčbě daného. Tzn. vše je opět o placebo efektu. Pokud někomu placebo efekt vystačí a lékař správně indikuje stav daného postižení k tomu, že placebo postačí a pacienta tím neohrozí na jeho zdravotním stavu, kdy by se přehlédli jiné spojitosti s jeho bolestmi, které nám ukáže až diagnostika, lze se zákrokem souhlasit.

[update: 23.11.16] Co je chemie, přírodní a přirozený výběr, zdravé a nezdravé?

petriho miska

(Jedná se o hrubý nástin. Bude neustále verifikováno, definováno, zpřehledňováno a lépe formulováno. Případně doplňováno o zdroje, citaci či zpřesňováno o další exaktní rovinu, logické vztahy a kauzality. Nikdy nejsem spokojen s výsledkem své práce a nerad sebe či ostatní uvádím v omyl.)

Co vlastně je a není přírodní, chemie, zdravé, zdravější, přírodní léčba, kde je hranice? Žijeme v souladu s přírodou a nebo s prostředím? Existuje vůbec např. něco přírodnějšího? Co je a není přírodnější?

Jedná se o často užívaný a zažitý klam nejen v medicíně, kdy slovo přírodní přidělujeme různým věcem a budí se tím významově zdání něčeho zdravějšího, přirozenějšího, přírodnějšího atd. Co je ale ve skutečnosti přírodní, a co je chemie?

Vše je chemie a zároveň přírodní, ať už látka organického či anorganického původu, syntetického atd. Je vše tvořeno z prvků a jevů prostředím danými, v univerzu se vyskytujíc? Ano. Continue reading ‘[update: 23.11.16] Co je chemie, přírodní a přirozený výběr, zdravé a nezdravé?’ »

Mýtus: „Velké ropné koncerny nechtějí a nedovolí, aby auta jezdila na vodu“

bourka

(Jedná se o hrubý nástin. Bude neustále verifikováno, definováno, zpřehledňováno a lépe formulováno. Případně doplňováno o zdroje, citaci či zpřesňováno o další exaktní rovinu, logické vztahy a kauzality. Nikdy nejsem spokojen s výsledkem své práce a nerad sebe či ostatní uvádím v omyl.)


Představa, že si z vodovodního hřadu, či sudu z pod okapu, natočím palivo do svého auta a tím ohrozím ropný byznys, je značně utopická, protože pokud by to bylo možné, vedlo by to s velkou pravděpodobností k rozsáhlé přírodní katastrofě. Proč?

(Jedná se o velmi hrubý nástin, nástřel myšlenek, obecnou kauzální rovinu a bude postupně aktualizováno o exaktní data, zdroje a verifikováno, stylizováno a zpřehledněno. Článek je pouze rychlou odezvou na nesmyslná tvrzení v kruhu mých blízkých, které potřebuji dostat z hlavy.)

Continue reading ‘Mýtus: „Velké ropné koncerny nechtějí a nedovolí, aby auta jezdila na vodu“’ »

Kritické myšlení a Bůh, část II: Rozhovory

Nja6evíme, zda-li Bůh existuje či ne a tvrzením jednoho či druhého se dopouštíme logického klamu ad ignorantiam. Nicméně, už když Boha předem předpokládáme, stáváme se obětí deduktivního klamu důkazu kruhem. Předem se předpokládá existence toho, co se má teprve dokázat a to, co se má teprve dokázat, už chceme i vyvracet. Můžeme tak spekulovat o všech možných i nemožných teoriích, což nikam nepovede. Následně z těch teorií můžeme činit irelevantní závěry. Formální logikou předpokládat můžeme a nelze proti tomu vztahu nic namítat, ale sémanticky je to zcela prázdné. Nehledě na to, že všechny naše myšlenky a vnímání všeho-jsoucího plyne z naší perspektivy druhu homo sapiens sapiens, který je adaptován na své prostředí. http://www.respekt.cz/spolecnost/biolog-flegr-pokud-bohove-neexistuji-je-to-maler

Continue reading ‘Kritické myšlení a Bůh, část II: Rozhovory’ »

UPDATE/ Mýtus: Rakovina se dá snadno vyléčit, ale farmaceutický byznys to nedovolí

Poslední update 7.12.2015, 2:25 (jedná se LogoArticleo hrubý nástin, téma je velmi obsáhlé a dotknout se všech omylů a mýtů, všech rovin, je náročné, zprvu je pojaté ve víceméně sarkastičtější rovině, která občas zdravě popíchne bystré lidi k přemýšlení – Bude neustále verifikováno, definováno, zpřehledňováno a lépe formulováno. Případně doplňováno o zdroje, citaci či zpřesňováno o další exaktní rovinu, logické vztahy a kauzality. Nikdy nejsem spokojen s výsledkem své práce a nerad sebe či ostatní uvádím v omyl.)


  • (mýtus) tvrzení: „Farmaceutické firmy mají dávno lék na rakovinu, ale do oběhu jej nepustí, protože by si zničily vlastní byznys. Jistě jste se již setkali s tvrzením, že: „Existují bylinky, jádra z broskví, konopné oleje, ketogenní a jiné diety, hemocystein,   které vše vyléčí oproti chemii, jsou přírodní a jedná se tedy o přirozenou léčbu, ale farmaceutické firmy jej nepustí na trh, protože by si zničily vlastní byznys. Viz. např. Přehled nejznámějších klamných postupů a teorií léčby rakoviny – anglicky
  • Kéž by bylo vše tak jednoduché. Miliony vědců, farmaceutů, lékařů po celém světě, by léčili sebe i své příbuzné a děti takto snadno. Njn. Vzhledem k predispozicím a fyziologii každého jednotlivce zvlášť, lidskému genomu, jeho variabilitám, podmínkám prostředí (epigenetice, patogenezi atd.), není nic jednoduché.
  • Více možná pro někoho v pochopitelnější formě ve výtažcích z diskuzí (pod článkem). Nicméně časem to upravím tak, abych reagoval pouze na stále omílané klamy a mýty v bodech a nebyl to takovýto „souvislý text“
  • Téma značně související :

Continue reading ‘UPDATE/ Mýtus: Rakovina se dá snadno vyléčit, ale farmaceutický byznys to nedovolí’ »

Kritické myšlení a Bůh

Nja6evíme, zda-li Bůh existuje či ne a tvrzením jednoho či druhého se dopouštíme logického klamu ad ignorantiam. Nicméně, už když Boha předem předpokládáme, stáváme se obětí deduktivního klamu důkazu kruhem. Předem se předpokládá existence toho, co se má teprve dokázat a to, co se má teprve dokázat, už chceme i vyvracet. Můžeme tak spekulovat o všech možných i nemožných teoriích, což nikam nepovede. Následně z těch teorií můžeme činit irelevantní závěry. Formální logikou předpokládat můžeme a nelze proti tomu vztahu nic namítat, ale sémanticky je to zcela prázdné. Nehledě na to, že všechny naše myšlenky a vnímání všeho-jsoucího plyne z naší perspektivy druhu homo sapiens sapiens, který je adaptován na své prostředí. http://www.respekt.cz/spolecnost/biolog-flegr-pokud-bohove-neexistuji-je-to-maler

Continue reading ‘Kritické myšlení a Bůh’ »

Prymulova schizofrenní cesta léčby nemocného zdravotnictví pomocí TČM

Pokračování tohoto článku: „Diskuzní pokračování, FB příznivci Sisyfos: „Prymulova schizofrenní cesta léčby nemocného zdravotnictví pomocí TČM“

Roman Prymula.


TČM vydělává mnoho peněz. Čína rozhazuje miliardy dolarů oknem na vše možné i nemožné, ale není schopná zaplatit si ověření ve fázích I,II,III akupunktury, kterou má jako pilotní a i u nás se jedná o pilotní projekt? Proč z toho nechce udělat registrovanou léčbu zcela podloženou? Vytřeli by všem zrak, ne? Nebo by taky ztratila veškeré své kouzlo, že?

Možná to bude pro Vás překvapení, ale žádná západní ani východní medicína neexistuje. Existuje vědní medicína, která se používá po celém světě v četně Číny a vedle ní existují tradiční medicíny po celém světě se svými starými recepturami včetně Číny, z nichž se i vycházelo a některé se dají do nějaké míry používat do současnosti jako třeba fytofarmaka (koncentráty bylin) a dále hromada terapií, která je neúčinná a jež se desítky let dlouhodobě ověřují po celém světě včetně Číny. I Nobelova cena za medicínu byla udělena čínské vědkyni Tchu Jou-jou za to, že se vědeckými metodami ověřila účinnost pelyňku, izolovala se účinná látka C15H22O5 (artemisinin) a změřila v přísných testech její aktivita.


I když existuje tak velké množství neprůkazných studií akupunktury, jak může vůbec taková studie TČM u nás selhat, když má tak velké politické pozadí – diplomatické vztahy s Čínou (prezident Zeman, ministr zdravotnictví Němeček, p. Bělobrádek, Petr Kellner – „finančně přispěl do projektu a z Číny dopravil pana prezidenta zpět“, další…)? To je, domnívám se, nepravděpodobné i nepřípustné. Jedná se o evidentní střet zájmů“

FNHK už má mimo jiné za sebou jednu neprůkaznou studii metody MDM, kterou stejně uvedla na trh za přispění prof. Sobotky a prof. Zadáka bez jakéhokoliv schválení a studií phase 1,2,3. Jak asi může dopadnout studie TČM, která je zaštítěna prezidentem, Petrem Kellnerem, panem Bělobrádkem a dalšími význačnými politiky? Spíše se jedná o diplomatické a obchodní vztahy s Čínou za přispění Petra Kellnera a dalších než cokoliv jiného. Continue reading ‘Prymulova schizofrenní cesta léčby nemocného zdravotnictví pomocí TČM’ »