Dezinformace: Důležité krátké shrnutí ( nenechat zapadnout, dobře formulováno, doplnit vhodně k celkovému verifikovanému shrnutí)

(hrubý nástin) téma související:

„Vzrůstající dostupnost informací způsobuje u jedinců falešný pocit jen toho jejich „správného“ chápání světa, bez nutnosti respektovat ověřené autority.“ M.
ad ověřené autority: Na tento výrok bych si dal pozor, protože klam dovolávající se autority je právě velmi častý, příklad Strunovská, homocysteinová rovnováha Dr. Erbena, Hnízdil a mnoho dalších po celém světě z odborné obce, jež lidé považují za ověřené autority a nedokáží posoudit relevanci, neznají konsenzus atd. Zavádějící studie, chybnou interpretaci atd. apod. Tento problém bude s objemem dat v propojeném světě dynamicky narůstat dál a pravděpodobně se budeme stále více setkávat a setkáváme s tím, že věda či relevance bude mimo chápání a vznikne či existuje mnoho tříd společnosti vykládající si poznatky dle svého přesvědčení, kulturních vzorů atd. apod., což je a i bylo přirozené, ale moderní doba – informační dálnice – způsobila a nadále bude způsobovat dynamický růst.
Rád bych, aby se vyučovalo kritické myšlení (logické klamy, verifikace atd.) jako samostatný obor již od základních škol ( Stát chce učit kritickému myšlení v Domě demokracie za 100 milionů ročně)
vhodnou formou stejně jako jiné obory, jež by se dostal do podvědomí i povědomí veřejnosti jako samozřejmost, stejně jako matematika atd., což by pravděpodobně mohlo procentuálně pomoci lidem v rozlišovacích schopnostech a též by se mohly tvořit skeptické sociální skupiny již od raného dětství. Problematika je samozřejmě dalece složitější a paradoxem je, že by se jí musela ujmout nějaká autorita a změny prosazovat.


(další řešení ?!):
World Interactive Education WebPlace Portal idea sponsored by MMF, bitcoin etc.? Based evidence, logical fallacies, VR-science, google glass learning, etc, mobile aplications, stream, tv, etc., motivation (language learning, etc. etc.) EN universal language for science, learning etc. verification, desinfomation etc. etc.


klasické log. klamy na podporu přesvědčení:

Peter R. Schuster Zdravomolekularita. Zdraví na molekulární úrovni. Hm… Nu, proč ne… pokud si vezmu, co za hlouposti „vědci zjistili, doporučili, zavrhli, opět doporučili, opět zavrhli, popřeli a pak znova tvrdili“ jen v oblasti (tzv.) zdravé výživy za posledních cca sto let, tak by je mohli takměř upalovat jak čarodějnice 

Stanislav Stupka Peter R. Schuster Nějak nerozumím. Oslovujete novináře, různé autority, co něco tvrdí díky vlastní interpretaci různých studií atd., na podporu svého přesvědčení atd., ať již vědomě či nevědomky atd. a nebo opravdu mluvíte o vědeckém konsenzu a přehodnocování based evidence, které je nutné a běžné? (edit) téma související, interpretace dat a desinformace:
vis. třeba: Lék, kde byla předem vyvážená rizika (představoval kardiovaskulární rizika) Rozšířil se mýtus, že farmaceutická firma skutečnost léta tajila. Přitom od začátku po studiích 1,2,3,4 a schválení se vyvážila rizika (nutný pro danou nemoc, ale s tímto rizikem) a uvedl se lék na trh. Po dlouhodobém sběru dat se opět přehodnotila rizika. Avšak nevědomí lidé a alterna z toho učinila „důkaz“, že se jednalo o podvod a byznys za nějakým účelem.
Samozřejmě to nevyjímá, že by neexistovaly účelové podvody i po deseti letech zkoumání, které by snad pronikly sítem FDA atd., ale vždy se na to přijde právě sběrem dat a nutným přehodnocováním všemi stranami. Taktéž dané užívají všichni i výrobci. Čím modernější doba a sběr, tím je větší schopnost verifikace a přehodnocování. Zkoumá se vše i třeba účinnosti jógy k dané nemoci atd.

(MTKM, předmluva:  Zbavit se antropologického děje, jímž je multikulturalismus, je jako zbavit se rotace planety. Multikulturalismus není myšlenka, ale definice děje, který probíhá od nepaměti prvobytně pospolné společnosti a jež v dnešní moderní době nabyl dynamických rozměrů, kdy probíhá ze dne na den díky vysoké populaci, technologiím, infrastruktuře, informační dálnici, vojensko-obchodním strategiím, mocenským sférám vlivu a neposledně globálnímu jazyku, jímž se stává angličtina. Samozřejmě, že někteří proti tomuto rychlému procesu bojují a druzí jej podporují a všichni se snaží zachovat své kulturní vzory, ale to že si to strany nazývají politickou myšlenkou, nic na samotném procesu nemění. Žádné postoje nebudou mít pravděpodobně vliv na mizení teritoriálního kriteria. Všichni budou chtít využívat celé planety a výkonná moc bude muset být kontinentální.  Toto století bude přelomové. Za tisíc let pak migrační vlny budou jen mezi planetami (my nechceme migranty ze Země či Marsu) za další tisíce let pak mezi slunečními soustavami a za další tisíce let mezi galaxiemi. Teritoriální kriterium, kulturní vzory a hrdosti, nabudou zcela jiných rozměrů.)

 

(dezinformace, motivace a education jako prevence)

dále jen: ad výroky Zemana konvoj: Nezáleží na tom, že manipuluje dle svých potřeb, na podporu svých pol. ambicí apod., protože Rusové manipulují s ním i skrze peníze a výsledný obraz je velká sféra vlivu Rusů v ČR, která představuje bezpečnostní rizika. Zeman si myslí, že má na něco vliv a může něco využít, ale přitom je využíván a šíří desinformace stejně jako Václav Klaus. https://www.facebook.com/WallSTcz/posts/661180577387122

V širším pohledu je pak zneužíván strach z mizejícího teritoriálního kritéria (http://www.wall-street.cz/?page_id=5193), které se, nejen, mocnosti samozřejmě budou snažit využít ve svůj prospěch a zde se dostáváme k pravděpodobnému vyznění celé situace: Zeman je užitečný idiot. (ještě verifikuji svůj výrok)

O směřování daného státu pak rozhoduje míra kritického myšlení ve společnosti, která je nízká i u politiků, kteří z této společnosti vzejdou a opět se dostávám k potřebě výuky kritického myšlení již od ZŠ vhodnou formou (verifikace, logické klamy atd. a v širším celosvětovém měřítku, jež je nezbytné v dnešním propojeném světě informační dálnicí a to:

Mezinárodní portál, jež by byl edukačním místem, verifikace, logické klamy, based evidence, věda – celosvětové dějiny, výuka, využití aplikací (VR, mobily, google glass, etc.), motivace, atd.apod., sponzorován MMF , skrze fondy apod.) Zda-li a jak je to proveditelné, netuším. http://www.wall-street.cz/?p=7100

Jak tedy docílit zvýšení kritického myšlení (prevence) ve společnosti? Jak se mají lidé bránit logickým klamům, manipulaci své i cizí, když pojmy kritického myšlení ani neznají tak, aby si nevědomky chybně neinterpretovali vše k obrazu svému? https://www.facebook.com/WallSTcz/posts/661180577387122

**Nevýhodou je, že mnoho učitelů neví, co obnáší kritické myšlení a bude docházet ke střetům kulturních vzorů, kdy relevance bude odporovat jejich přesvědčením. Následně by to pravděpodobně též znamenalo do značné míry i střety mezi dětmi a rodiči, kdy by děti začaly zjišťovat, že jejich rodiče jsou často obětí mýtů, bludů a logických klamů, což by jistě vyvolávalo vlnu nevole u mnohých rodičů s touto výukou. Na druhou stranu by mohli samovolně vznikat skupiny skeptiků a rozšířit se tak skepticismu v ČR i klubu Sisyfos.
http://www.wall-street.cz/?p=6832

téma související:

BBC, verification, Dr. Claire:


poznámka: verifikovat, rozšířit MK: Role AI v tvoření dezinformací, ovlivňování společnosti, likvidace osob.

!//10.12.17 Retrospektivita mozku, jež čerpá ze vzorců (obrazů v minulosti) z paměti při pozorování a následném posuzování daného , může vést k tomu a dále se dá manipulačně využít/zneužít k formování člověka již od narození. (dále jen verifikovat – využití vs zneužití v AI)