Kritické myšlení a Bůh, část II: Rozhovory

Nevíme, zda-li Bůh existuje či ne a tvrzením jednoho či druhého se dopouštíme logického klamu ad ignorantiam. Nicméně, už když Boha předem předpokládáme, stáváme se obětí deduktivního klamu důkazu kruhem. Předem se předpokládá existence toho, co se má teprve dokázat a to, co se má teprve dokázat, už chceme i vyvracet. Můžeme tak spekulovat o všech …

Continue reading ‘Kritické myšlení a Bůh, část II: Rozhovory’ »

Kritické myšlení a Bůh

Nevíme, zda-li Bůh existuje či ne a tvrzením jednoho či druhého se dopouštíme logického klamu ad ignorantiam. Nicméně, už když Boha předem předpokládáme, stáváme se obětí deduktivního klamu důkazu kruhem. Předem se předpokládá existence toho, co se má teprve dokázat a to, co se má teprve dokázat, už chceme i vyvracet. Můžeme tak spekulovat o všech …

Continue reading ‘Kritické myšlení a Bůh’ »

Obohacení genofondu a přirozená selekce

Volné pokračování k: Co je chemie, přírodní a přirozený výběr? (bude aktualizováno a verifikováno) Jistě se také často setkáváte s tvrzením, že kdokoliv, kdo svou hloupostí způsobil svou smrt, aspoň obohatil genofond lidstva a příroda tak vykonala přirozenou selekci či svým jednáním a výdobytky lidé zabraňují přirozené selekci a výběru (rozporováno v části Co je chemie, přírodní a přirozený výběr?) atd. apod. …

Continue reading ‘Obohacení genofondu a přirozená selekce’ »

Uprchlíci a migranti, mizení teritoriálního kriteria, multikulturalismus

Publikováno: 10.11.2014 / 00:11 (některé myšlenky vychází z let 09-10 ze soukromých rozhovorů s „Melanii W.“) update 2016 červenec (jen velmi hrubý nástřel myšlenek, často se opakujících, možná časem verifikuji a upravím do nějaké smysluplné čtivé formy a exaktnější podoby, příklady nejen z historie tak, abych se nedopouštěl klamných analogií, dalších logických klamů a neuváděl …

Continue reading ‘Uprchlíci a migranti, mizení teritoriálního kriteria, multikulturalismus’ »