Kdo nese zodpovědnost pacient či lékař, kdy je možné učinit výjimku a co na to zákon?

page_t

Reakce na kauzu rodičky a článek z iDnes.cz: http://tinyurl.com/ot28vkk

Nemyslím si, že to je tak jednoduché a proto soud trval i tak dlouho. Lékař ve skutečnosti pochybil, co se týče práv pacientů. Měl pacientce dát podepsat negativní revers (informovaný nesouhlas totiž chrání lékaře), když s tímto zákrokem předem nesouhlasila a ne jednat proti vyhlášce 372/2011 sb, dříve zákon O zdraví lidu.

Podpisem negativního reversu by pacientka převzala na sebe zodpovědnost. Lékař dle tohoto zákona musí pacienta edukovat (informovat o pozitivech a negativech) či jiných postupech léčby a nechat mu možnost výběru (souhlas či nesouhlas s postupem léčbou).

Dle mého lékař postupoval správně, protože zřejmě sonografie ukázala dítě v nepřirozené poloze či ozev s pupeční šňůrou kolem krku.
Continue reading ‘Kdo nese zodpovědnost pacient či lékař, kdy je možné učinit výjimku a co na to zákon?’ »

Rxi Pharmaceuticals(RXII) opustili hlavní držitelé prioritních akcií Tang a RTW za podivných okolností

Pravděpodobně jim tak RXII posloužila jako letadlo pro vlastní společnost LJPC (La Jola Pharmaceuticals), kde je Tang i ředitelem. Není tajemstvím, že v případě RTW se jedná o fond jeho syna. Oba pak obdrželi při vzniku společnosti RXII obrovské procento prioritních akcií, se zřejmým budoucím účelem  prodeje na otevřeném trhu s velkým ziskem na úkor všech ostatních akcionářů. Mělo to za následek obrovský dumping ceny až o 600% její původní hodnoty, bez toho, aniž by se to Tang a RTW zásadním způsobem dotklo. S tímto dumpingem ceny pak lze snadno vyčíst záměry pana Tanga z NASDAQ pohybu obchodů, kdy ihned po následném převodu prioritních akcií RXII následoval nákup v LJPC. Continue reading ‘Rxi Pharmaceuticals(RXII) opustili hlavní držitelé prioritních akcií Tang a RTW za podivných okolností’ »

Mýtus: „Očkování člověku škodí a způsobuje autismus…“

Ještě do poloviny minulého století, kdy nebylo očkování povinné a rozšířené, se běžně na tyto nemoci, proti kterým očkujeme, umíralo. Do roku 1958, kdy se v bývalém Československu zahájilo plošné očkování proti dětské přenosné obrně, tehdy ještě inaktivovanou poliovakcínou, se běžně ve 3-5letých intervalech objevovaly velké epidemie.

Taktéž je statisticky dokázáno, že autismus začal narůstat až po té, kdy tato diagnóza začala být všeobecně uznávanou. Jednoduše místo diagnostikované debility, začali lékaři mluvit o autismu, jelikož věda, o těchto poruchách a poznatky, značně pokročili.

Tudíž pokud bychom zpětně do minulosti upravili diagnostiku dětí, kterým byla diagnostikována nějaká forma debility na autismus, zjistilo by se, že vzhledem k narůstající populaci, procento autistických dětí v populaci nenarůstá, ale pouze se začal diagnostikovat. Více pod čarou aktualizováno. Continue reading ‘Mýtus: „Očkování člověku škodí a způsobuje autismus…“’ »