RXi Pharmaceuticals Announces Sustained Effect of RXI-109 at Three Months Post Scar Revision Surgery and the Completion of Enrollment for its Phase 2a Trial RXI-109-1301

* wall-street.cz is not responsible for the content in this press release. 

Pipeline as of October 29, 2014

RXi Pharmaceuticals Corporation (RXII) -NasdaqCM

RXi Pharmaceuticals Corporation (NASDAQ: RXII), a biotechnology company focused on discovering, developing and commercializing innovative therapies addressing major unmet medical needs using RNA-targeted technologies, today announced completion of enrollment in its first Phase 2a study, RXI-109-1301.  The preliminary results from the 3-month observations confirmed the 1-month findings that were reported in September of this year:

Continue reading ‘RXi Pharmaceuticals Announces Sustained Effect of RXI-109 at Three Months Post Scar Revision Surgery and the Completion of Enrollment for its Phase 2a Trial RXI-109-1301’ »

Otevřený dopis ministru zdravotnictví ČR: Limity na hemodialyzované pacienty? Podvod a kupčení s pacienty…

Vážený pane Němeček,

obracím se na Vás s žádostí o informace a vysvětlení ohledně Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pojišťovna zavedla limitní počty pacientů formou paušálu pro hemodialyzační střediska a tím de facto, dle mého, porušila základní práva občanů ČR dle č. 20/1966 Sb., O zdraví lidu. Její konání tak vedlo k citelným finančním ztrátám nemocnic, což se odrazilo na kvalitě poskytované zdravotní péče pro hemodialyzované pacienty.

Pacientům nemůže být upíráno právo na kvalitní zdravotní péči, na kterou v našem právním systému všichni povinně přispívají a pojišťovnám tak nemohou sloužit jako rukojmí pro navyšování jejich zisku či snižování finančních ztrát díky jejich špatnému hospodaření. Dialyzační střediska se tak řadě nemocnicím stávají nerentabilní a jejich technický stav stagnuje a chátrá díky velkému počtu nemocných v kraji, kteří se již nevejdou do limitů paušálů a nemocnice na ně musí doplácet, což se odráží na kvalitě poskytované zdravotní péče.
Continue reading ‘Otevřený dopis ministru zdravotnictví ČR: Limity na hemodialyzované pacienty? Podvod a kupčení s pacienty…’ »

Mýtus: „Očkování člověku škodí a způsobuje autismus…“

Ještě do poloviny minulého století, kdy nebylo očkování povinné a rozšířené, se běžně na tyto nemoci, proti kterým očkujeme, umíralo. Do roku 1958, kdy se v bývalém Československu zahájilo plošné očkování proti dětské přenosné obrně, tehdy ještě inaktivovanou poliovakcínou, se běžně ve 3-5letých intervalech objevovaly velké epidemie.

Taktéž je statisticky dokázáno, že autismus začal narůstat až po té, kdy tato diagnóza začala být všeobecně uznávanou. Jednoduše místo diagnostikované debility, začali lékaři mluvit o autismu, jelikož věda, o těchto poruchách a poznatky, značně pokročili.

Tudíž pokud bychom zpětně do minulosti upravili diagnostiku dětí, kterým byla diagnostikována nějaká forma debility na autismus, zjistilo by se, že vzhledem k narůstající populaci, procento autistických dětí v populaci nenarůstá, ale pouze se začal diagnostikovat. Continue reading ‘Mýtus: „Očkování člověku škodí a způsobuje autismus…“’ »